Ring 070-56 16 536

Gräv & markanläggning

Gräv- & lantbruksentreprenad

Stene Entreprenad & Lantbruk AB utför det mesta inom grävning och markanläggning åt såväl företag som privatpersoner runt om i Bohuslän. Vi utför även lantbruksentreprenader. Bland våra specialiteter kan nämnas att vi har lång erfarenhet av att gräva vid arkeologiska utgrävningar, vilket ställer särskilda krav på precision och noggrannhet.

Exempel på arbeten vi utför:

  • Husgrunder
  • Dikesgrävning
  • Dränering
  • Byggnation och underhåll av vägar
  • VA-schakter
  • Enskilda avloppsanläggningar

Vi utför det mesta inom grävning och åtar oss små som stora uppdrag.

Noggrannhet & nöjda kunder!

Välkomna att kontakta oss för att diskutera det Ni vill ha utfört!

Vi utför varje uppdrag med stor noggrannhet och med målet att få nöjda kunder som anlitar oss fler gånger.

Vi stödjer Rosabandet genom rosa balplast och rosa skopa.