STENE ENTREPRENAD & LANTBRUK AB

- Ert grävföretag i Bohuslän 

Bild föreställande: txtskylt

 

Bild föreställande: bildremsa

Stene Entreprenad & Lantbruk AB utför det mesta inom grävning och markanläggning åt såväl företag som privatpersoner runt om i Bohuslän.

 

Exempel på arbeten vi utför:

 

Bild föreställande: pil  Husgrunder
Bild föreställande: pil  Dikning
Bild föreställande: pil  Dränering
Bild föreställande: pil  Vägar
Bild föreställande: pil  VA

 

Bland våra specialiteter kan nämnas att vi har lång erfarenhet av att gräva vid arkeologiska utgrävningar, vilket ställer särskilda krav på precision och noggrannhet, samt att vi har en ”long reach”-grävmaskin med 16 meters räckvidd.

Vi utför varje uppdrag med stor noggrannhet och med målet att få nöjda kunder som anlitar oss fler gånger.

Välkomna att kontakta oss för att diskutera det Ni vill ha utfört!